Sinh khí là gì? Và hướng sinh khí

on 17:46 in

          Sinh khí là gì?

         
         Sách “Lã thị Xuân thu – Lý Xuân” nói: “Sinh khí thịnh thì dương khí phát”. Câu này có nghĩa sau: “Sinh khí là thứ khí để vạn vật dựa vào đó mà sinh trưởng, phát dục, là thứ nguyên tố có thể phát triển sức sinh mệnh”.

        Khí là hạt nhân của phong thủy. Nó không phải là không khí mà là một thứ vật chất thần bí siêu tự nhiên. Dùng khoa học hiện đại để giải thích, khí là một thứ hạt siêu nhiên bao gồm cả hai tính chất sóng và hạt tồn tại rộng khắp trong các trường vật lý.

       Nhận thể (cơ thể con người) được coi là sự hội tụ của khí, sự ngưng đọng thành xương. Vì thế khi người ta chết đi nếu được mai táng đúng nơi hội tụ sinh khí, thi hài sẽ “đưa khí vào xương” và người đời sau sẽ được “quy phúc” (phúc lớn).


Sinh khí là gì? Và hướng sinh khí

          
 

Hướng sinh khí
          Hướng sinh khí

          Sau đây là một ví dụ về việc chọn hướng sinh khí cho người trạch Khảm. Hướng Sinh khí với người trạch Khảm (bát quái thuộc Khảm) ứng sinh năm con, mau làm nên quan quý và phát lên làm nhà cự phú. Nhất là con trai lớn, trăm việc vui mừng giao thiệp hội họp, nếu trong chỗ trọng yếu có sự xây dựng hay tu bổ mà gặp Sinh khí hay Tham Lang thì đến 30 ngày hay 80 ngày sẽ có việc vui mừng đưa tới. Vì loại Mộc tinh thuộc số 8 và 3, thập hội 30 và 80 (những chỗ trọng yếu là cửa cái, chủ nhà, bếp, phòng ngủ chính).

           Phong thủy là gì?

         Phong thủy là một môn học vấn về hoàn cảnh môi trường và con người. Nó là một thuật chọn điều lành tránh điều dữ, là một môn học tổng hợp về sự hợp nhất các thông tin về từ trường, khí trường và nhân thể (thân thể con người).

        Thời cổ xưa, người Trung Quốc coi phong thủy là địa dư tức địa lý, Trên trái đất này, thứ vật chất nào chiếm nhiều thể tích nhất? Đó là gió, nước và đất. Thứ vật chất cơ bổn nhất mà con người phải dựa vào để sinh tồn cùng là gió, nước và đất (phong, thủy và địa).

        Trọng trái đất ngoài thứ vật chất từ thiên thể khác rơi xuống còn tất cả các thứ vật chất khác đều bao hàm trong gió, nước và đất. Cả con người cũng bao hàm trong đổ. Do đó người xưa cho rằng, phong thủy chỉ toàn bộ mọi loại vật chất tồn tại trên trái đất. Vậy phong thủy học là học thuyết nghiên cứu về các loại vật chất vi mô (không khí, nước, đất) và hoàn cảnh, môi trường vĩ mô (trời, đất).

          Phong thủy học thể hiện rõ trong việc lựa chọn địa điểm, thiết kế, quy hoạch, xây dựng các công trình kiến trúc của Trung Quốc. Các thành trấn, vật kiến trúc cổ, vườn tược, công viên, lăng mộ hiện còn tồn tại chứng minh rõ điều đó.          Xem vận số